SINGLE QUEEN s.r.o.

Dobročinnost

Společenská odpovědnost

Každý rok přispíváme

Naše společnost klade velký důraz na společenskou odpovědnost a snaží se aktivně přispívat k lepšímu světu. S hrdostí můžeme prohlásit, že pravidelně podporujeme různé charitativní organizace a projekty, které se zaměřují na pomoc potřebným, vzdělávání a mnoho dalších důležitých oblastí. 

Naše filantropické aktivity jsou pečlivě dokumentovány a transparentně sdíleny s našimi zákazníky, partnery a širokou veřejností. V níže uvedené tabulce můžete vidět přehled našich příspěvků na charitu v posledním roce, který reflektuje naše závazky a snahu o pozitivní dopad na společnost.