SINGLE QUEEN s.r.o.

Vymezení odpovědnosti

Navzdory maximální snaze o co nejpřesnější prezentaci veškerých údajů a fakt obsažených v našich článcích se nelze zcela vyvarovat nepřesností a chyb způsobených typografickými chybami popř. převzetím chybných informací od třetích stran.

Z tohoto důvodu nemůže provozovatel webových stránek poskytovat záruku úplnosti a přesnosti uváděných informací a nenese tedy odpovědnost za škody způsobené použitím takových informací.

Webové stránky poskytovatele mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy uvádíme pouze pro vaši informaci a žádným způsobem nepodporujeme žádnou z těchto webových stránek třetích stran. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek třetích stran, ani ve vztahu k informacím na těchto webových stránkách uvedených neposkytujeme žádné záruky. V případě, že se rozhodnete na tyto webové stránky třetích stran připojit či jakýmkoliv způsobem spoléhat na informace tam uvedené, činíte tak na vlastní riziko.

Berte prosím také na vědomí několik následujících faktů:

  • – Názory redaktorů se nemusí shodovat s názory naší společnosti
  • – My, jakožto provozovatel webů se zříkáme zodpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
  • – My, jakožto provozovatel webů si vyhrazujeme právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
  • – My, jakožto provozovatel neneseme vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím tohoto provozovaného serveru.
  • – My, jakožto provozovatel neneseme v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.