SINGLE QUEEN

Podmínky pro soutěže v rámci Facebookových stránek/skupin

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže pořádané na FB stránce patřící společnosti SINGLE QUEEN s.r.o. v rámci sociální sítě Facebook (dále jen soutěž) je společnost

Společnost: SINGLE QUEEN, s.r.o.
IČ: 07952058
DIČ: CZ07952058
Sídlo: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zápis v OR: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C310433

2. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž je realizována formou otázky, která je uvedena v příspěvku publikovaném společností SINGLE QUEEN s.r.o. Česká republika na sociální síti Facebook (dále jen Facebook). Doba trvání každé soutěže je přesně stanovena a vymezena organizátorem a je vždy uvedena v zadání soutěže. Do soutěže jsou zařazeny pouze ty odpovědi, které budou formou komentáře uvedeny pod příspěvek se soutěží a nebudou po konci soutěže nijak zpětně upravovány.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě podezření, že osoba, která se účastní soutěže není stejnou osobou, za kterou se vydává na své stránce na sociální síti Facebook, může být organizátorem ze soutěže vyloučena, případně může být vyzvána k převzetí výhry osobně s prokázáním své totožnosti (Toto ustanovení je zde, aby nedocházelo ke zneužití soutěží a vícečetnému hlasování). Pokud není uvedeno jinak, soutěžící se může zúčastnit jako fyzická osoba pouze jednou odpovědí. V případě více odpovědí jedním soutěžícím, je tento soutěžící ze soutěže vyloučen.

4. VYHODNOCENÍ A VÝHRA

Výhra je vždy stanovena organizátorem soutěže a vždy zveřejněna. Ze správných odpovědí vylosujeme náhodně výherce. V každé jedné soutěži se může lišit počet výherců i výše výher. O výběru vítězů rozhoduje organizátor. Výherci budou vyhlášeni (kontaktováni) během max 10ti pracovních dnů od ukončení dané soutěže, a to přímo v komentáři soutěžního příspěvku na Facebooku.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ A PODMÍNKY

Za tuto soutěž, její technickou stránku, průběh, vyhlašování ani předávání cen jakožto ceny samotné nijak nenese odpovědnost společnost Facebook, Inc. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Tyto všeobecné soutěžní podmínky jsou platné od 6.6.2022